Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ BÃI & XỬ LÝ CHẤT THẢI 

Địa chỉ:  Tổ 01 Khánh Sơn, P. Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3737374.

Ngành, nghề kinh doanh: Xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải hàng hải.

Giám đốc: Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Đức

Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Huy

Phó Giám đốc: Võ Văn Đề

Dowload Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải 

Các bản tin khác :