Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG HOÀ VANG

Địa chỉ:  Tổ 20 P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ , TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.2487874.

Giám đốc: Lê Văn Nhật

Phó Giám đốc: Trần Hòa

Phó Giám đốc: Trần Hữu Hiếu 

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường

Các bản tin khác :