Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê 1

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG THANH KHÊ 1

Địa chỉ: 190 Đinh Núp, P.An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3601095.

Giám đốc: Phan Công Tư

Phó Giám đốc: Lê Trung

Phó Giám đốc: Trương Thị Tường Chi

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường
 

Các bản tin khác :