Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2023
DNE - Báo cáo thường niên năm 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cổ phiếu DNE được đưa ra khỏi diện cảnh báo
Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DNE trên hệ thống giao dịch UPCoM
CBTT Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
Giải trình và CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn
CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.
Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2023!
Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2023!
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Sáng ngày 28/12/2023, tại Hội trường số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát