Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Kèm Biên bản Kiểm phiếu)

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng tin: 25-06-2020
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Ngày đăng tin: 12-06-2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Ngày đăng tin: 14-04-2020