Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố thông tin Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn
Ngày đăng tin: 16-01-2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Ngày 06/9/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 593/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2018.