Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (mã chứng khoán DNE).
CBTT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Ngày 21/4/2023, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2023, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
Báo cáo thường niên 2022
DNE công bố thông tin Báo cáo thường niên 2022
CBTT Quyết định Về việc thành lập Chi nhánh
CBTT Quyết định Về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1 và Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2
CBTT chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ
CBTT Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính 2022
CBTT Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính 2022
CBTT Báo cáo tài chính năm 2022
CBTT Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2023
CBTT nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày 13/02/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Thông báo số 4236/23 ngày 07/02/2023 của phỏng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đối với Xí nghiệp Sửa chữa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (mã số chi nhánh: 0400228640-020). Xem tại đây!