Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Vận chuyển

Giám đốc Xí nghiệp: PHAN CÔNG TƯ

Phó Giám đốc: LÊ THÀNH PHÚC; NGUYỄN ĐẮC LINH; VÕ QUANG VINH

Địa chỉ: Tổ 171, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02362 219472

Email: xnvanchuyen.dnurenco@gmail.com

Chức năng
Quản lý phương tiện được trang bị, thực hiện vận chuyển rác thải, phế thải xây dựng, tưới nước đường, quét đường bằng xe Cơ giới.

Nhiệm vụ
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố;

- Quản lý, điều phối lao động, phân công lao động tại các bộ phận trong phạm vi Xí nghiệp, tham mưu cho Tổng giám đốc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm các chức danh Đội trưởng, tổ trưởng nghiệp vụ và các chức danh tương đương. Tổng hợp ý kiến nhận xét giúp cho Công ty khi có yêu cầu xét duyệt các chức danh như sau: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp;

- Tổ chức tìm kiếm, khai thác dịch vụ vận chuyển chất thải, dịch vụ quét, tưới, cấp nước cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Công ty;

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty để lập lộ trình nâng gắp, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn thành phố và thực hiện đúng lộ trình và thời gian quy định;

- Tham mưu cho Công ty thanh lý các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hư hỏng và đầu tư thay thế mới những vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất và các hoạt động khác của Xí nghiệp;

- Chủ động đề xuất lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm đồng thời nhận kế hoạch Công ty giao;

- Quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho CB.CNV như: Chi trả tiền lương và các chế độ phụ cấp của Công ty đến tận CB.CNV đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Các đơn vị thành viên khác :