Trang chủ » Đơn vị thành viên

TT Kinh doanh và Tư vấn Công nghệ môi trường

Giám đốc Trung tâm: PHAN VĂN HOÀNG

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363 623891

Email: trungtam.dnurenco@gmail.com

Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ môi trường;

- Tư vấn thiết kế các công trình xử lý chất thải, xử lý môi trường; Tư vấn lập các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tư vấn lập các hồ sơ thủ tục về môi trường; Tư vấn chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường;

- Tư vấn và thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình xử lý, bảo vệ môi trường; Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, cung cấp các chế phẩm sinh hóa trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

- Mua bán, cung ứng, đại lý các loại vật tư, thiết bị xử lý môi trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau;

- Thi công các công trình bảo vệ môi trường;

- Phát triển các hoạt động kinh doanh khác nhằm tăng doanh thu.

Nhiệm vụ
- Trung tâm sẽ cung ứng các dịch vụ theo chức năng đã được giao của Công ty cũng như các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp bên ngoài Công ty;

- Trung tâm phải tổ chức hoạt động hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế sẵn có trên cơ sở các chức năng mà Trung tâm được Công ty giao phó.

 

Các đơn vị thành viên khác :