Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
Ngày 26/9/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có thông báo số 540/TB-MTĐT gửi đến cổ đông Công ty về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 29/6/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 97 cổ đông đại diện cho 95,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc được chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016
Ngày 11/4/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016
Ngày 05/4/2017: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty.
Thông báo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Ngày 24/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 197/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Điều chỉnh)
Ngày 27/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 169/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Thông báo này thay cho Thông báo số 158/TB-MTĐT ngày 22/3/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 22/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017