Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường

Giám đốc: NGUYỄN THÀNH SANH
Phó Giám đốc: VÕ MINH TRƯỜNG

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363 643237 - 02363 738171

Email: dvmt.dnurenco@gmail.com

Chức năng
- Quản lý, khai thác hợp đồng thu gom xử lý rác Công nghiệp, Nguy hại; Dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Xử lý rác thải y tế, hàng hải; Kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh di động;

- Khai thác, thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng và quản lý bãi đổ xà bần, các Trạm trung chuyển phế thải xây dựng; Xây dựng, sửa chữa, nạo vét hệ thống mương thoát nước; Kinh doanh thùng rác.

Nhiệm vụ
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng phục vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác công nghiệp, Nguy hại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tăng cường khai thác các dịch vụ vệ sinh theo chức năng nhiệm vụ được Công ty giao quản lý;

- Quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho CB.CNV như: Chi trả tiền lương và các chế độ phụ cấp của Công ty đến tận CB.CNV đầy đủ, kịp thời, chính xác;

- Thực hiện công tác báo cáo giám sát môi trường theo quy định của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm tham mưu Ban Tổng giám đốc Công ty các phương án giải quyết kịp thời các sự cố về môi trường ; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công ty trong việc giám sát các hoạt động tiếp nhận chất thải, kiểm tra giám sát hệ thống máy móc, thiết bị điện...

- Chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ về tài sản, phương tiện thiết bị được Công ty giao quản lý sử dụng (có văn bản bàn giao cho từng loại phương tiện, tài sản …).

- Tham mưu cho Công ty thanh lý các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hư hỏng và đầu tư thay thế mới những vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất và các hoạt động khác của Xí nghiệp. Quản lý bão dưỡng, sửa chữa phương tiện kỹ thuật của đơn vị mình.

Các đơn vị thành viên khác :