Trang chủ » Đơn vị thành viên

Ban KCS

Phó ban (PT): LÊ VĂN MINH

Phó ban: TRẦN VIỆT KHÁNH

Địa chỉ: 469 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363 623348 - 02363 630630

Email: kcs.dnurenco@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:
- Kiểm tra, xử lý các sai phạm về quy trình phục vụ vệ sinh của cá nhân,  đơn vị trực thuộc Công ty. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công ty, các bộ phận liên quan để phát hiện các vi phạm của cá nhân, đơn vị nhằm đảm bảo công tác VSMT. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công ty, các bộ phận liên quan kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vệ sinh đường phố, các tuyến đường phục vụ vệ sinh kiểu mẫu, kiểm tra thực hiện đề án thu gom rác theo giờ... Hỗ trợ các XNMT làm việc với các cơ quan và địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị;

- Tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin từ đường dây nóng của Hội đồng nhân dân, các cấp Thành phố và của người dân phản ánh qua điện thoại đường dây nóng công ty. Lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Thành phố về vệ sinh môi trường trong các ngày lễ lớn của Thành phố và Đất nước.

Các đơn vị thành viên khác :