Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016
Ngày 11/4/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016
Ngày 05/4/2017: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty.
Thông báo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Ngày 24/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 197/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Điều chỉnh)
Ngày 27/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 169/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Thông báo này thay cho Thông báo số 158/TB-MTĐT ngày 22/3/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 22/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Ngày 22/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016


Hoàn tất công tác lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 09/01/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty.

Thông báo về việc Hướng dẫn cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch trên thị trường chứng khoán
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức các buổi hướng dẫn cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán và cách thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty  
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty .