Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
Ngày đăng tin 10-07-2019
Thông báo về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng tin: 14-06-2019
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019
Ngày đăng tin: 22-04-2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng tin: 18-04-2019