Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT nhận được thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày 27/9/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Thông báo số 51307/23 ngày 25/9/2023 của phỏng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đối với Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ (mã số chi nhánh: 0400228640-005).
Vui lòng Xem tại đây!

Các bản tin khác :