Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG LIÊN CHIỂU

Địa chỉ:  Đường Trà Na 2, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3738207.

Giám đốc: Mai Xuân Hiền

Phó Giám đốc: Trương Thị Khánh Phượng

Phó Giám đốc: Phạm Xuân Trịnh

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường
 

Các bản tin khác :