Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG SƠN TRÀ

Địa chỉ:  Tổ 39B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3945182.

Giám đốc: Nguyễn Phước Nhiên

Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Tuyến

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Nga

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường

Các bản tin khác :