Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG CẨM LỆ

Địa chỉ:  15B Cách mạng tháng 8,P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3696575.

Giám đốc: Nguyễn Thành Nhân

Phó Giám đốc: Lương Đức Quân

Phó Giám đốc: Phan Thị Lệ

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường
 

Các bản tin khác :