Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: Lô 5 + Lô 6 đường Ấp Bắc, P. Hoà Hải, Q. NGũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.                                           

Điện thoại: 0511.3961404.

Giám đốc: Phạm Thị Mỹ Hoa

Phó Giám đốc: Nguyễn Tài Long

Phó Giám đốc: Đinh Văn Hạnh

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường
 

Các bản tin khác :