Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:  471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3643237.

Ngành, nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; chất thải công nghiệp; Dịch vụ hút bể phốt.

Giám đốc: Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Tiên

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chương

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Sanh

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường

 

Các bản tin khác :