Trang chủ » Đơn vị thành viên

Trung tâm Tư vấn đầu tư và Phát triển kỹ nghệ môi trường

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:  471 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3623891.
 

Ngành, nghề kinh doanh: Tư  vấn thiết kế, xây dựng và đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường các hệ thống sông, hồ, đầm, ao, vịnh biển và bờ biển. Xử lý các loại nước thải, nước nhiễm bẩn, nhiễm dầu. Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục dự án trong lĩnh vực môi trường và tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Xử lý môi trường .Sản xuất và cung ứng các sản phẩm hoá, sinh, vi sinh trong xử lý môi trường, chăn nôi, trồng trọt và nôi trồng thuỷ sản, Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị, hoá chất, vi sinh và các trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực xử lý môi trường.

Giám đốc: Nguyễn Quốc Khoa

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đầu tư và Phát triển kỹ nghệ Môi trường
 

Các bản tin khác :