Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Vận chuyển

XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN 

Địa chỉ:  Tổ 01 Khánh Sơn, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3737384

Ngành, nghề kinh doanh: vận chuyển rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng.

Giám đốc: Hồ Trọng Khánh

Phó Giám đốc: Lâm Xuân Ba

Phó Giám đốc: Đặng Hải Nam

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Vận chuyển 

Các bản tin khác :