Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Sông Biển

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG SÔNG BIỂN

Địa chỉ: 471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3920655.

Ngành, nghề kinh doanh: Thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường các hệ thống sông, vịnh biển và bờ biển; Thu gom  và xử lý chất thải hàng hải; cung cấp dịch vụ nhà vệ sinh di động.

Giám đốc: Phạm Sau

Phó Giám đốc: Trương Thanh Dũng

Phó Giám đốc: Trần Công Chuyên

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường Sông Biển

 

Các bản tin khác :