Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 1

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG HẢI CHÂU 1

Địa chỉ: 192 - 194 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3502184.

Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc: Lê Cao Tư

Phó Giám đốc: Trần Thành Phước

Dowload
Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường 
 

Các bản tin khác :