Trang chủ » Hoạt động công ty

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 15/11/2019, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) số 42-44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM  và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (DNurenco)Đại diện Citenco có ông Huỳnh Minh Nhựt, chức vụ Giám đốc. Đại diện DNurenco có ông Võ Minh Đức, chức vụ Tổng Giám đốc; cùng Chủ tịch HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc của DNurenco và một số lãnh đạo của Citenco đã chứng kiến buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải nguy hại tập trung tại bãi rác Khánh Sơn (gọi tắt là KXL - CTNH Khánh Sơn). Dự án sẽ đầu tư hệ thống thiết bị xử lý đốt với công suất 600 kg/giờ (chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 300 kg/giờ). Hai bên thống nhất thành lập tổ công tác để lập dự án, đề xuất phương án kinh doanh; phương án hình thức liên kết; thương thảo để đi đến ký kết hợp đồng liên kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, thể hiện đầy đủ các điều khoản liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, những quy định liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện dự án và tranh chấp (nếu có).

Biên bản ghi nhớ này là cơ sở để hai bên có những đàm phán trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TC-HC

Các bản tin khác :