Trang chủ » Hoạt động công ty

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2024

Nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động (ATLĐ) và phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong hai ngày 23 và 24/5, Công ty tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và ATLĐ để phổ biến đến người lao động việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về PCCC và ATLĐ.
Một sô hình ảnh qua hai ngày huận luyện:

:(Ảnh: PhuongTTT)Các bản tin khác :