Trang chủ » Hoạt động công ty

Tập huấn các kỹ năng an toàn lao động trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt


Ngày 15 -16/11/2023, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã phối hợp với Chương trình "Thành phố Sạch, Đại Dương Xanh" (gọi tắt là Chương trình CCBO) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, tổ chức tập huấn cho 200 công nhân lao động của Công ty nhằm nâng cao kỹ năng kĩ năng an toàn lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển rác tại thành phố Đà Nẵng và nâng cao năng lực vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 

* Hình ảnh khai mạc buổi tập huấn ngày 15/11/2023


Qua đây, người lao động Công ty được hiểu rõ hơn, cung cấp thêm các kiển thức về an toàn lao động, nhận diện và có biện pháp phòng tránh cũng như khắc phục đối với trường hợp xảy ra sự cố tai nạn nghề nghiệp, từ đó nâng cao các kỹ năng trong quá trình tác nghiệp.

 Đại diện tổ chức CCBO trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tập huấn


Người lao động tự nhận diện, đưa ra phương án xử lý khi xảy ra sự cố tai nạn nghề nghiệp

Các bản tin khác :