Trang chủ » Hoạt động công ty

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Sáng 04/4, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNURENCO) tổ chức hội nghị Người lao động năm 2024.


Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước và thành phố Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty đã hết sức nỗ lực, cố gắng, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, bảo toàn vốn do UBND Thành phố giao, hoạt động có lãi, đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông, đồng thời ổn định thu nhập, đời sống cho người lao động Công ty.

Với tinh thần nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; Đẩy mạnh thực hiện phương án cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải, chuyển đổi thời gian thu gom, vận chuyển rác thải; Nỗ lực giữ ổn định thị phần sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2024, tạo nền tảng cho định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CB.CNV đã tạo được khối đoàn kết thống nhất cao và tinh thần đùm bọc giúp đỡ nhau trong cuộc sống, qua đó đã tạo cho CB.CNV gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công ty thường xuyên tăng cường nhân lực, phương tiện dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ trong các dịp lễ, Tết, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty đã nhấn mạnh và quán triệt trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục đổi mới để phát triển; Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đầu tư để đổi mới, thay thế các thiết bị, công nghệ lạc hậu bằng các thiết bị, công nghệ hiện đại cho phù hợp với yêu cầu, xu thế hiện tại và tương lai.


Ông Võ Minh Đức - Tổng Giám đốc Công ty (bên trái) và ông Phạm Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị.

(DNURENCO)

Các bản tin khác :