Trang chủ » Hoạt động công ty

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021

Sáng ngày 26/3/2021, tại Hội trường Công ty đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021.


Sau năm 2020 gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 được Công ty tổ chức long trọng nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Về dự Hội nghị, ngoài các đại biểu là lãnh đạo Công ty, đặc biệt còn có 63 đại biểu là CB.CNV người lao động của các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2020, tình hình dịch Covid-19 và thiên tai bão, lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Công ty đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; tiếp tục tổ chức thực hiện phương án cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng và triển khai thực hiện phương án thu không dùng tiền mặt và quản lý online thanh toán đối với tiền dịch vụ vệ sinh; ký kết Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tất cả các đối tượng phục vụ,...


Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, là gương "Người tốt, việc tốt",...


Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, góp ý sôi nổi và đi đến thống nhất cao. Đại diện Công đoàn và Người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể.


Năm 2021, tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với truyền thống Đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực và sự quan tâm từ lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và sự hỗ trợ giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia có hiệu quả của nhân dân, hy vọng Công ty sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra./.

Bài và ảnh: HPT.

Các bản tin khác :