Trang chủ » Hoạt động công ty

Hơn 40 học viên được tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính

Ngày 13/9/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã có buổi tập huấn công tác soạn thảo văn bản cho đội ngũ lãnh đạo, nhân viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty.Tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính.

Xác định được tầm quan trọng và xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức buổi tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính. Buổi tập huấn có hơn 40 người tham dự, là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và 16 đơn vị trực thuộc Công ty.


Tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính

Học viên tham dự khóa tập huấn được báo cáo viên hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, các học viện cũng được hướng dẫn kỹ năng một số văn bản hành chính thường gặp trong công việc như: Công văn, Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch…

Qua tập huấn, các học viên tham dự đã nắm bắt được những quy định về công tác soạn thảo văn bản theo quy định, từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

                                                                                                                                  TRUNG NGUYỄN 

Các bản tin khác :