Trang chủ » Hoạt động công ty

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18/01/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng lồng ghép công tác tuyên truyền với việc trình chiếu phim tài liệu “Nguyện theo con đường của Bác” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hànhTrình chiếu phim tài liệu “Nguyện theo con đường của Bác”

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Công Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu cùng các Đ/c là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy Hải Châu. Về phía Công ty có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên Công ty.


Các đại biểu và Đảng viên Đảng bộ Công ty tham dự Hội nghị.

Các đại biểu và Đảng viên dự Hội nghị đã được nghe Đ/c Phạm Phúc Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, Đảng viên và CNV.LĐ Công ty, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trung tâm, những chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.


Đ/c Phạm Phúc Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và hoàn thành thành tốt. Công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo các đoàn thể xã hội thường xuyên được duy trì; phát huy tốt dân chủ cơ sở. Việc triển khai thực hiện hưởng ứng các cuộc vận động và thực hiện các Nghị quyết các cấp Đảng đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng cũng như trong rèn luyện phẩm đất đạo đức, năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và CNV.LĐ.


Đ/c Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị

Kết quả phân loại 15 chi bộ trực thuộc năm 2017 có 08 chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 07 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ nào yếu kém. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên toàn Đảng bộ có 26 Đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và 01 Đ/c đề nghị Quận ủy và Thành ủy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền từ 2013 đến 2017.


Đ/c Đặng Đức Vũ - Ủy viên BTV Đảng ủy, TGĐ Công ty tham gia thảo luận tại Hội nghị. 

Năm 2018, Đảng bộ Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ về vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố được các cơ quan cấp trên hợp đồng cũng như giao nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.


Đ/c Phạm Trung Thành - UBKT Đảng ủy Công ty báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ năm 2018 và tham luận của một số đại biểu tham dự Hội nghị.


Đ/c Nguyễn Công Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Chi bộ XNMT Sơn Trà và Chi bộ XNMT Thanh Khê 2 được trao tặng giấy khen cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cũng tiến hành tặng giấy khen cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 (Chi bộ Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà và Chi bộ Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê 2); và 26 cá nhân đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


Trao tặng Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


Trao tặng Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

                                                                                                                                   TRUNG NGUYỄN 

Các bản tin khác :