Trang chủ » Hoạt động công ty

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng năm 2018

Ngày 28/3/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2018 với sự tham dự của 144 đại biểu từ các đơn vị trực thuộc về tham dựToàn cảnh Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2018

Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và đông đảo các đại biểu được người lao động bầu ra tại Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc.


Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo sơ kết công tác phục vụ Tết Mậu Tuất năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào Thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản khác của Công ty.


Ông Võ Minh Đức - Phó TGĐ Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch đưa ra ở một số chỉ tiêu. Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý rác năm 2017 là 334.266 tấn, bình quân 920 tấn/ngày, đạt 117,3% so với kế hoạch đề ra, tăng 21,96% so với năm 2016. Tổng doanh thu năm 2017 là 213,06 tỷ đồng đạt 100,5% so với kế hoạch đề ra, tăng so với thực hiện năm 2016 là 7,34%. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017 đạt 8,29 tỷ đồng đạt 97,5% kế hoạch đề ra, giảm so với thực hiện năm 2016 là 1,8%. Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2017 ước đạt 6,0 triệu đồng/người/tháng, tăng so với kế hoạch 3,4%, tăng so với thực hiện năm 2016 là 10,09%.


Ông Phạm Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2017, đội ngũ người lao động Công ty quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ về vê sinh đô thị trên địa bàn được các cơ quan cấp trên hợp đồng cũng như giao nhiệm vụ. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện công tác cơ giới hóa thu gom rác thải đạt 50% trên tổng lượng rác thải thu gom trên toàn địa bàn thành phố (hiện tại đạt khoảng 30%); Tập trung phục vụ tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn hành phố; Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận hành; Thực hiện tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Công ty theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố; Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.


Đông đảo đại biểu từ các đơn vị trực thuộc đã về tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cũng đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các giải pháp cụ thể để hoàn thành như sau:Năm 2018, dự kiến doanh thu toàn Công ty là 234,9 tỷ đồng; Lợi nhuận kế hoạch trước thuế là 9,0 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu đạt 10,0%; Thu nhập bình quân phấn đấu đạt mức 6,4 triệu đồng/người/tháng.

XNMT Sơn Trà và XNMT Hải CHâu 2 báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe tham luận từ các đơn vị XNMT Sơn Trà (công tác phục vụ lễ hội), XNMT Thanh Khê 2 (công tác thu), XNMT Hải Châu 2 (công tác cơ giới hóa). Đây là những đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh nổi bật trong năm 2017. Đặc biệt, Hội nghị đã diễn trong trong không khí dân chủ, người lao động có nhiều ý kiến đóng góp cũng như phản ánh về chính sách, quyền lợi liên quan của mình và đã được Hội nghị giải trình một cách thấu đáo, hợp tình hợp lý.

Người lao động đóng góp ý kiến, phản ánh về các chính sách, quyền lợi liên quan đến bản thân tại Hội nghị


Đoàn Chủ tịch trả lời những ý kiến đóng góp, phản ánh của đại biểu


Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng tổ chức biểu quyết thông qua Ban đối thoại Công ty theo danh sách được Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc bầu và giới thiệu. Tại Hội nghị, Công ty cũng tổ chức khen thưởng 02 tập thể trực thuộc Xí nghiệp và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đượt cao điểm phục vụ vệ sinh Tết Mậu Tuất 2018.                                                                                                                     TRUNG NGUYỄN 

Các bản tin khác :