Trang chủ » Hoạt động công ty

Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017

Ngày 29/12/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2017 cho các cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Công ty.Ông Lê Thành Phúc - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, chỉ đạo công tác diễn tập

Nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động của Công ty và huy động đông đảo mọi người cùng tham gia công tác PCCC; góp phần hạn chế thấp nhất về hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trạm rửa thùng Lê Thanh Nghị, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.


Hơn 60 cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia buổi tập huấn

Đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập có ông Lê Thành Phúc – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, ông Lê Đắc Linh – Trưởng phòng Kỹ thuật, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Trưởng phòng Công nghệ Môi trường, đại diện thường trực Ban ISO Công ty. Hơn 60 cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị trực thuộc cũng đến dự buổi diễn tập.


Người lao động Công ty tham gia buổi diễn tập

Tại buổi diễn tập, người lao động các đơn vị được phổ biến một số kiến thức pháp luật về PCCC và hướng dẫn một số thao tác chữa cháy khi xảy ra sự cố với các phương tiện sẵn có như bình bọt MFZ, bình khí CO2MT. Hiện tại các đơn vị trực thuộc còn tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi là nơi tập kết công cụ, dụng cụ phương tiện phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh như: thùng rác, kho chứa đồ bảo hộ lao động, xe vận chuyển. Sau phần hướng dẫn lý thuyết, thành viên tham gia buổi diễn tập được thực hành chữa cháy tại chỗ.


Người lao động Công ty tham gia buổi diễn tập

Sau buổi diễn tập, đại diện lãnh đạo Công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện diễn tập của các phòng, đơn vị trực thuộc. Kế hoạch diễn tập, cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, cụ thể, đáp ứng được yêu cầu diễn tập. Bên cạnh đó, cá thành viên tham gia diễn tập nghiêm túc, có chất lượng và đạt hiệu quả cao.


Người lao động Công ty tham gia buổi diễn tập


Người lao động Công ty tham gia buổi diễn tập

                                                                                                                              TRUNG NGUYỄN 

Các bản tin khác :