Trang chủ » Hoạt động công ty

Đào tạo về Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho đội ngũ CB.NV Công ty

Trong hai ngày 03-04/8/2017, Văn phòng Công ty đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2) tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ CB.NV về Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.


Trước đây, Công ty đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010/ISO 14001:2004 cho các phòng nghiệp vụ Công ty và một số đơn vị trực thuộc. Qua quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010/14001:2004, Công ty đã từng bước nâng cao được hiệu quả quản lý tại các đơn vị được áp dụng, tạo dựng được sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, và cộng đồng thông qua minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp.


Tập huấn Hệ thống quản lý chất lương ISO 9001:2015

Với mục đích đáp ứng tuân thủ quy định pháp luật và phát triển chất lượng quản lý, dịch vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty đã tiến hành triển khai công tác đào tạo cập nhật tiêu chuẩn về Hệ thống ISO 14001:2015 và tìm hiểu, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho toàn thể các phòng, ban và đơn vị trực thuộc


Các học viên tham gia khóa đào tạo

Qua đợt tập huấn, CB.NV Công ty đã được cán bộ của QUATEST 2 phổ biến một số thay đổi chính của Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 so với Hệ  thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004. Trong đó nhấn mạnh mô hình PCDA, Plan - Do - Check - Act (Hoạch định – Hỗ trợ và thực hiện – Đánh giá – Cải tiến).  Ngoài ra, CB.NV cũng được tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và thực hành nhận diện rủi ro, xây dựng văn bản hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. 


Cán bộ QUATEST 2 hướng dẫn, đào tạo về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Thông qua khóa đào tạo, các CB.NV đã được củng cố, cung cấp kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015 để quá trình xây dựng, áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các phòng ban, đơn vị đạt hiệu quả cao. Khóa đào tạo cũng dành thời gian chủ yếu cho việc trang bị các kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành cần thiết để học viên hiểu và có khả năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng đánh giá chất lượng nội bộ, từ đó phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình.

Phiên bản mới ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015 (thay thế cho phiên bản cũ ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp quản lý thực chất hơn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001: 2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

                                                                                                                TRUNG NGUYỄN - THANH HẰNG 

Các bản tin khác :