Trang chủ » Hoạt động công ty

Ban hành giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tháng 11 năm 2017, UBND TP Đà Nẵng đã có các Quyết định về ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 


Theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng giá tối đa của dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn là 42.000 đồng/tấn.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành đơn giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017. Đơn giá áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Ảnh minh họa.

Theo đó, mỗi đối tượng được áp dụng một mức giá khác nhau và được phân chia thành: Hộ gia đình (không sản xuất kinh doanh và có sản xuất kinh doanh tại nơi ở có khối lượng rác thải không quá 1m3/tháng); Cơ sở giáo dục, công sở, trụ sở làm việc, cơ sở của lực lượng vũ trang , khu nhà ở có đơn vị quản lý và Cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, nhà ga, bến tàu, chợ ....


Mức giá tối đa của hai loại dịch vụ đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, lợi nhuận dự kiến và thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2018 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

                                                                                                                  TRUNG NGUYỄN
Dowload Quyết định:
1. Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng
2. Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng

 

Các bản tin khác :