Trang chủ » Hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 112-KH/ĐU, ngày 23/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, được sự chấp thuận của Đảng ủy quận Hải Châu, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong hai buổi, sáng ngày 27/5/2020 và sáng ngày 28/5/2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Anh- Phó Bí thư Đảng ủy quận Hải Châu, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ quận Hải Châu.


Đồng chí Võ Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Công ty diễn ra trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị ngày càng lớn mạnh. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành đề án "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố Môi trường".

Ngày 30/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 9594/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng thành Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 01/10/2015 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 30/9/2015.

Đảng bộ Công ty tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước còn nhiều biến động; tính cạnh tranh theo cơ chế thị trường về lĩnh vực môi trường càng cao; áp lực về bảo toàn vốn, lợi nhuận, tỉ lệ chi trả cổ tức, giá cả vật tư, xăng dầu không ổn định; thay đổi nhân sự Người đại diện vốn Nhà nước; thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, đời sống của CB.CNV-LĐ vẫn còn nhiều khó khăn. Từ đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và một số nhiệm vụ chính trị thành phố giao cho Công ty.

Có thể khẳng định rằng, Đảng uỷ đã lãnh đạo các mặt công tác một cách toàn diện, đồng bộ tạo nên sự phát triển nhịp nhàng, cân đối. Công ty ngày càng ổn định và phát triển, chất lượng phục vụ vệ sinh đô thị ngày càng đảm bảo, có uy tín với cán bộ và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Khối lượng thu gom và xử lý rác thải tăng 1,5%.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 1,2%.

- Thu nhập bình quân tăng 3,1%.

- Tỉ lệ chia cổ tức hằng năm ước đạt 9,6% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Ban chấp hành luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, ngày càng có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc, luôn bám sát tình hình thực tiễn của Công ty. Nội dung sinh hoạt của Ban chấp hành cụ thể, ngắn gọn, khoa học. Ban chấp hành tự đánh giá nhiệm kỳ qua đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng bộ giao phó, mỗi cá nhân Đảng ủy viên đều đảm trách tốt nhiệm vụ của mình.

Nhiệm kỳ đến, tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với thành phố sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính Trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Giai đoạn này cũng là thời điểm Công ty tổ chức thực hiện công tác đấu thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường giai đoạn 2021 – 2023. Áp lực về cạnh tranh trong lĩnh vực ngành và đối với công tác môi trường trên địa bàn thành phố ngày càng cao. Vì vậy, yêu cầu đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của tập thể cán bộ đảng viên và CNVC LĐ toàn Công ty.

 
Đồng chí Lê Anh, Phó Bí thư Đảng ủy quận Hải Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đồng chí Võ Minh Đức - Tổng Giám đốc Công ty tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với nhiệm vụ hết sức nặng nề đã đề ra trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ  2020 - 2025. Đại hội Đảng bộ chúng ta thể hiện sự đồng tâm nhất trí, phấn đấu rèn luyện, học tập, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao. Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Công ty biểu hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Quận ủy Hải Châu, các sở, ban ngành và UBND thành phố, là đại hội thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của CNVC-LĐ, chủ động vượt qua thách thức khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.


Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội.

P.T.H-TCHC

Các bản tin khác :