Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo ngày 09/4/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ngày đăng tin: 15-03-2019

Ngày 15/3/2019 Chủ tịch HĐQT có Thông báo số 08A/TB-HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2019.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 29/4/2019.

Chi tiết Thông báo xem tại đây


Các bản tin khác :