Trang chủ » Tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Sáng ngày 28/12/2023, tại Hội trường số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Võ Thành - Phó Chi Cục trưởng Chi Cục BVMT, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện Sở Tài chính. Chủ trì đại hội có Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban kiểm soát. Cùng tham dự có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 42 Quý cổ đông đại diện cho 847 cổ đông của Công ty, tương đương 83,68% cổ phần có quyền biểu quyết.ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần này bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả cụ thể như sau:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: ông Nguyễn Thành Nam, đạt tỷ lệ 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: bà Phan Nguyễn Trúc Ly, đạt tỷ lệ 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.Ông Nguyễn Thành Nam (giữa) cùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.Bà Phan Nguyễn Trúc Ly (ngoài cùng bên trái) cùng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Phát biểu tại Đạ hội với tư cách thành viên mới của HĐQT, ông Nguyễn Thành Nam cam kết sẽ cùng HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực hết sức mình để đưa Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

- P. TCHC-

Các bản tin khác :