Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về việc một số cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DNE).
Ngày 24/5/2024, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thực hiện việc gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phương thức chuyển phát nhanh đến toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho Công ty. Qua phản hồi thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát cho Công ty, có 182 cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với Công ty đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ và không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ.
(Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng)
Để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ Công ty, Chúng tôi xin khuyến nghị với Quý cổ đông như sau:
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: liên hệ phòng Tổ chức Hành chính (Điện thoại: 02363.622.007 / Email:
tochuc.dnurenco@gmail.com) để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;
- Đối với cổ đông đã lưu ký: có thể liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.
- Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.
Trân trọng./.
(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, Công ty đã đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn:
https://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội)

Các bản tin khác :