Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin điều chỉnh kết quả báo cáo tài chính 2018

Ngày đăng tin: 28-05-2019
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 341/MTĐT-KTTV gửi UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội về việc công bố thông tin điều chỉnh kết quả báo cáo tài chính 2018.
Đính kèm: - Công văn số 341/MTĐT-KTTV 
                - Báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh

Các bản tin khác :