Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 17/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận được Công văn số 1011/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/4/2018 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, Công ty đã được chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến tháng 6 năm 2018.

Nay Công ty thông báo để Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Dowload Thông báo 

Các bản tin khác :