Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty
Ngày 29/10/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận được Công văn số 8279/UBND-SNV ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nhân sự Người đại diện và tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị.

Chi tiết nội dung công bố thông tin và nội dung Công văn số 8279/UBND-SNV, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm./.

Dowload File công bố thông tin

Các bản tin khác :