Trang chủ » Tin cổ đông

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU

Báoc áo về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Báoc áo về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT

Các bản tin khác :