Trang chủ » Tập huấn triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVC-LĐ

Tập huấn triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVC-LĐ


Ông Phạm Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty, phát biểu khai mạc buổi tập huấn
Buổi tập huấn có sự tham dự của các giảng viên chuyên môn
Đông đảo nữ CNVC-LĐ đang công tác tại Công ty tham gia buổi tập huấn
Giảng viên tập huấn kiến thức pháp luật cho nữ CNVC-LĐ
Học viên giao lưu văn nghệ tại buổi tập huấn
Học viên trao đổi tại buổi tập huấn
Giảng viên tập huấn kiến thức pháp luật cho nữ CNVC-LĐ
Học viên trao đổi tại buổi tập huấn