Trang chủ » Lễ phát động thi đua cao điểm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Lễ phát động thi đua cao điểm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017


Văn nghệ chào mừng Lễ phát động
Văn nghệ chào mừng Lễ phát động
Đại diện Lãnh đạo Công ty, đại diện Lãnh đạo và đại diện các ban của Liên đoàn Lao động dự Lễ phát động
Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Công ty, lực lượng tự vệ, Đoàn Thanh niên Công ty dự Lễ phát động
Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố dự Lễ phát động
Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty dự Lễ phát động
Lễ phát động thi đua cao điểm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Ông Phạm Quang Sáng - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ phát động
Lực lượng công nhân lao động trực tiếp từ các đơn vị trực thuộc về tham dự Lễ phát động
Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu tại Lễ phát động
Ông Nguyễn Văn Định - công nhân Đội Môi trường 2, Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 2 phát biểu tại Lễ phát động
Toàn cảnh Lễ phát động thi đua cao điểm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017