Trang chủ » Hội thao Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Hội thao Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên


Bộ môn cầu lông được tổ chức thi đấu tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Quảng Nam
Môn cầu lông có 3 nội dung: Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ
Đoàn Công ty tham dự bộ môn cầu lông với 7 VĐV
VĐV Công ty thi đấu ở nội dung Đôi nam
VĐV Công ty thi đấu ở nội dung Đôi nam
Các VĐV Công ty tham gia thi đấu tại nội dung Đôi nam (Áo sáng)
Ở nội dung đôi nam, Công ty tham dự với 4 VĐV chia thành 2 đội
VĐV Công ty thi đấu ở nội dung Đôi nữ
Tranh tài trong trận bán kết nội dung Đôi nữ
VĐV Công ty thi đấu ở nội dung Đôi nữ
Tranh tài trong trận bán kết nội dung Đôi nam
Đoàn thể thao Công ty tham dự thi đấu bộ môn bóng đá mini
Đội bóng đá mini Công ty thi đấu với Đội Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
VĐV Công ty thi đấu ở bộ môn Bóng đá mini
Đoàn thể thao Công ty giành giải nhì bộ môn cầu lông nội dung đôi nam
Đoàn thể thao Công ty giành giải ba bộ môn cầu lông nội dung đôi nữ
Đoàn thể thao Công ty giành giải nhất bộ môn cầu lông nội dung đôi nam nữ
Đoàn thể thao Công ty tham dự Hội thao