Trang chủ » Thư viện ảnh

Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc
Trong các ngày từ 15/3/2016 đến 19/3/2016, các đơn vị trực thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động 2016