Trang chủ » Văn bản

Quyết định V/v phê duyệt Phương án và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng thành Công ty cổ phần

Quyết định 9595/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng thành Công ty cổ phần. 
Tải về tại đây

Các văn bản khác :