Trang chủ » Văn bản

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

File Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 

Các văn bản khác :