Trang chủ » Tin tức

Thông báo tuyển dụng

Hiện nay Công ty đang cần tuyển dụng lao động phổ thông làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ứng viên quan tâm xin xem chi tiết nội dung Thông báo tuyển dụng.

Các bản tin khác :