Trang chủ » Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Chế phẩm sinh học xử lý môi trường L2100CHV

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng có nhu cầu mua nguyên vật liệu xử lý môi trường với các thông tin cụ thể sau:
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

(Chi tiết xin xem tại đây)

Các bản tin khác :