Trang chủ » Tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

Ngày 19-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp nghe các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án được UBND thành phố đồng ý chủ trương triển khai thực hiện theo hình thức hợp tác công-tư (PPP).


Tại cuộc họp, đối với việc lập báo cáo đề xuất dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và triển đô thị Đà Nẵng đang triển khai thực hiện, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Ban này phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thực hiện theo tiêu chí trình bày cụ thể những luận cứ, phân tích, so sánh trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, tham vấn ý kiến chuyên gia, từ đó đề xuất phương án lựa chọn công nghệ một cách khách quan nhất. Ông cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất dự án để có những ý kiến đóng góp, điều chỉnh kịp thời, phù hợp, làm cơ sở trình UBND thành phố xem xét trước ngày 20-4.


Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu “Báo cáo cần thể hiện được thực tiễn tình hình áp dụng công nghệ xử lý trên thế giới hiện nay như thế nào, Nhật Bản áp dụng công nghệ gì, Mỹ sử dụng công nghê như thế nào, hay gần hơn là các nước Đông Nam Á ra sao, từ đó đưa ra sự so sánh, lựa chọn phù hợp với đặc điểm rác thảc tại Việt Nam, Đà Nẵng”.

Về tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện, Ngân hàng này cho biết đã triển khai 3 đợt khảo sát thực tế, dự thảo 2 báo cáo về thành phần rác thải, dự báo tăng trưởng và thể tích các hộc rác; đánh giá 19 hồ sơ tự nguyện quan tâm; thu thập, phân tích chi phí liên quan; đề xuất sơ bộ một số giải pháp tăng thời gian hoạt động tại Bãi Khánh Sơn; đồng thời, làm việc với Bộ Xây dựng về một số thủ tục liên quan. Dự kiến, tháng 7-2018, ADB sẽ trình UBND thành phố dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao công tác triển khai chuyên nghiệp, hợp lý của ADB, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo BQLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng và triển đô thị Đà Nẵng và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với ADB trong quá trình lập báo cáo đề xuất dự án nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa hai báo cáo. Ông cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm điều phối cơ chế làm việc, hợp tác thông tin giữa các bên đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả nhất; và Sở Xây dựng hỗ trợ ADB trong quá trình làm việc với Bộ Xây dựng về các thủ tục liên quan nhằm nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc triển khai dự án này.


                                                                       NGÔ HUYỀN (Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng)

Các bản tin khác :