Trang chủ » Tin tức

Hội thảo khởi động Dự án “Đại dương không nhựa - Chương trình thu gom, phân loại và tái chế chất thải rắn vì cộng đồng khỏe và TP xanh”

Ngày 07/3 tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam (đơn vị viện trợ không hoàn lại cho Dự án) đã tổ chức khởi động Dự án “Đại dương không nhựa – Chương trình thu gom, phân loại và tái chế chất thải rắn vì cộng đồng khỏe và TP xanh”.Toàn cảnh hội thảo

Chương trình này tài trợ cho 4 nước ở Châu Á, trong đó có Việt Nam với kinh phí gần 250.000 USD thực hiện trong vòng 18 tháng. Dự án được thực hiện dưới nguồn tài trợ trong khuôn khổ Chương trình tái chế rác thải sinh hoạt Đô thị của USAID thông qua thỏa thuận ký kết giữa Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tổ chức. Dự án triển khai ở TP. Đà Nẵng với trọng tâm tại 2 quận là Sơn Trà và Thanh Khê.


Đại diện đơn vị tổ chức tuyên bố lý do hội thảo


Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc CECR phát biểu

Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thực hành tái chế rác thải sinh hoạt, giữ biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa thông qua thúc đẩy chương trình tái chế rác thải dựa vào cộng đồng một cách có hiệu quả, phần lớn dựa vào các chương trình truyền thông và chương trình thúc đẩy thay đổi hành vi không xả thải rác trực tiếp xuống biển của các tàu thuyền đánh cá.


Bà Phan Thị Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT TP. Đà Nẵng phát biểu

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với mục đích chung nhằm triển khai Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                            Linh Cơ (Báo Tài nguyên và Môi trường)

 

Các bản tin khác :